Adres e-mail

Hasło

zapomniałeś hasło?

Debata Śniadaniowa - Czy IT rzeczywiście służy transformacji społeczeństwa, biznesu, państwa, czy jest tylko narzędziem do usprawniania procesów?

 Debata Śniadaniowa – Czy IT rzeczywiście służy transformacji społeczeństwa, biznesu, państwa, czy jest tylko narzędziem do usprawniania procesów?

 • Technologie informatyczne były kluczowym elementem transformującym branże: bankowość, motoryzacyjną i mediów
 • Są jednak sektory, w których pomimo ogromnego potencjału, informatyzacja nie odbywa się tak szybko: edukacja, ochrona zdrowia, administracja publiczna czy mała i średnia przedsiębiorczość
 • Przyczyny wstrzymujące rozwój nowych technologii w poszczególnych obszarach dotyczą zazwyczaj: ochrony danych osobowych, zaufania do bezpieczeństwa środków informacyjnych;
 • Dla pokolenia ludzi urodzonych w dobie komputerów i internetu rozwój IT nie jest postrzegany jako rewolucyjna zmiana funkcjonowania społeczeństwa ale standardowy sposób komunikacji i pracy;
 • UE powinna wspierać rozwój ICT poprzez zapewnienie najwyższej jakości infrastruktury: dokończenie sieci szerokopasmowej oraz budowę kompetencji technologicznych wśród wykluczonych grup. Szczególnie ważne jest wprowadzenie edukacji technologicznej do szkół na wczesnym etapie oraz zapewnienie warunków bazowych dla rozwoju nowych modeli biznesowych i silnego technologicznego wsparcia nowymi rozwiązaniami sektorów „tradycyjnych”. Możliwe stanie się to dzięki dostosowaniu regulacji branżowych i zastosowaniu chmury obliczeniowej oraz uporządkowaniu i harmonizacji prawa o ochronie danych osobowych w całej UE.

 

Administracja

 

 • Konieczna jest otwartość oraz elastyczność pracowników sektora publicznego na zmiany jakie niesie informatyzowanie państwa
 • Konsumenci wykazują coraz większe skłonności do ‘zdalnego’ kontaktu z administracją publiczną: coraz popularniejszym rozwiązaniem jest rozliczanie z Urzędem Skarbowym poprzez internet czy dostępność ksiąg wieczystych na stronie www Ministerstwa Sprawiedliwości (skutkuje to ożywieniem obszaru obrotu nieruchomościami)
 • Zjawisko technologicznego ‘wyścigu’ pomiędzy instytucjami takimi jak: ZUS, MF, MS czy US w tworzeniu e-usług;

 

Edukacja i Rynek Pracy

 

 •  czeka nas ewolucja profesji spowodowana postępem technologicznym. Najbliższym czasie będą powstawać nowe zawody związane z IT, które wymuszą zmianu działania w większości branż;
 •  Ze względu na dynamikę zmian Komisja Europejska inwestuje w rozwój kompetencji cyfrowych nie tylko wśród młodych ludzi ale również obecnych, dojrzałych pracowników (Life-Long-Learning)
 •  nauczyciele jako liderzy dla młodego pokolenia powinni być wyposażeni w wiedzę oraz sprzęt do przygotowanie młodzieży na nadchodzące zmiany;
 •  na poziomie kraju potrzebny jest wyraźny lider, instytucja, która ustali priorytety i jasną strategie dla dostosowania edukacji do przyszłych wyzwań na rynku pracy;

 

Nasze priorytety

Celem Związku jest promowanie transformacyjnej roli ICT w rozwoju gospodarki i społeczeństwa, roli daleko wykraczającej poza tradycyjną formułę wspierania podstawowej działaln.

więcej

Jak zostać członkiem?

Aby zostać członkiem ZPTC Lewiatan należy skontaktować się z biurem związku.

więcej

Informacje o związku

projekt i realizacja: strony internetowe kielce NET-atak.pl