Adres e-mail

Hasło

zapomniałeś hasło?

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Polskiego Zwiazku Pracodawców Prywatnych Informatyki i Telekomunikacji


24 lipca 2013 w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Informatyki i Telekomunikacji.

Uczestnikami Walnego Zgromadzenie byli członkowie Zarządu.

Najistotniejsze punkty Walnego Zgromadzenia:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Związku z mijającej kadencji.

2. Wybranie Rady Nadzorczej z następującym składem:
Sławomir Łais, Aleksander Szwarc, Cristiano Pinzauti, Grzegorz Wójcik, Rafał Rodziewicz

3. Zgłoszenie kandydatur do Zarządu Związku z następującym składem: Tomasz Klekowski, Piotr Marczuk, Krzysztof Bulaszewski,
Agata Wacławik-Wejman, Paweł Ciesielski.
Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu zatwierdziła Zarząd w proponowanym składzie

4. Zmiana nazwy Związku z "Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Informatyki i Telekomunikacji"
na "Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan"

5. Dokonanie prezentacji nowych członków Związku

Nasze priorytety

Celem Związku jest promowanie transformacyjnej roli ICT w rozwoju gospodarki i społeczeństwa, roli daleko wykraczającej poza tradycyjną formułę wspierania podstawowej działaln.

więcej

Jak zostać członkiem?

Aby zostać członkiem ZPTC Lewiatan należy skontaktować się z biurem związku.

więcej

Informacje o związku

projekt i realizacja: strony internetowe kielce NET-atak.pl