Adres e-mail

Hasło

zapomniałeś hasło?

Spotkanie z Premierem Tuskiem

11 lipca 2012 r. odbyło się w Lewiatanie spotkanie przedsiębiorców z Premierem Donaldem Tuskiem. PZPPIiT reprezentowany był na spotkaniu przez prezesa Tomasza Klekowskiego.

 

Przedstawiciele związku pokreślili, że z zadowoleniem przyjęli powstanie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Jest to  jasny sygnał rosnącego zrozumienia dla wartości jaką tworzy dla państwa i społeczeństwa technologia i branża IT.

Waga roli cyfryzacji w budowie nowoczesnych społeczeństw i europejskiej gospodarki została tez wyrażona poprzez stworzenie Europejskiej Agendy Cyfrowej 2020.

Należy jednak rozumieć, że kwestie związane z budową i promowaniem wykorzystania narzędzi i systemów informatycznych są istotną sprawą dla wielu ministerstw i urzędów i konieczna jest ich wspólna aktywność w tej dziedzinie, stymulowana zarówno przez MAC jak i urząd Premiera. Najważniejsze, choć nie jedyne obszary współpracy to: edukacja szkolna i ustawiczna, służba zdrowia, energetyka, otwarte dla obywatela systemy administracji publicznej.

Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych w latach 2013-2014 związanych ze spowolnieniem gospodarczym w Europie oraz zakończeniem unijnego okresu programowania 2007-2013. Stworzy to szereg zagrożeń dla sektora ICT w Polsce. Oczekujemy większej skali inwestycji ze strony Państwa w obszarze informatyzacji administracji w następnych dwóch latach, celem skompensowania braku katalizatora, jakim są fundusze unijne.

Korzystnym byłoby również jak najszybsze otworzenie nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Deklarujemy chęć współpracy w tworzeniu przyjaznych i elastycznych programów operacyjnych pozwalających na szybką realizację projektów. Prosimy o uwzględnienie w polityce spójności na lata 2014-2020 realizacji nie tylko projektów budowy infrastruktury i e-administracji ale również istotnych cywilizacyjnie projektów w obszarach edukacji (Cyfrowa Szkoła), integracji społecznej 50+ i służby zdrowia.

Państwo winno wreszcie stworzyć warunki wspierające szybszy rozwój sektora ICT, poprzez promowanie współpracy polskich ośrodków naukowych i sektora akademickiego z przemysłem, pomoc w komercjalizacji innowacyjnych pomysłów, promowanie polskich przedsiębiorstw za granicą.

Państwo powinno stworzyć też niezbędne regulacje w zakresie swobody działalności gospodarczej w internecie, ochrony danych osobowych, ochrony własności intelektulanej, uwzględniające stanowiska wszystkich interesariuszy: obywateli, przedsiębiorców, twórców. Rozszerzenie praktyki zamówień publicznych pozwalające na realizację innowacyjnych, złożonych merytorycznie i technicznie projektów i podział ryzyka miedzy zamawiającego i wykonawcę.

Nasze priorytety

Celem Związku jest promowanie transformacyjnej roli ICT w rozwoju gospodarki i społeczeństwa, roli daleko wykraczającej poza tradycyjną formułę wspierania podstawowej działaln.

więcej

Jak zostać członkiem?

Aby zostać członkiem ZPTC Lewiatan należy skontaktować się z biurem związku.

więcej

Informacje o związku

projekt i realizacja: strony internetowe kielce NET-atak.pl