Adres e-mail

Hasło

zapomniałeś hasło?

MCX Telecom Sp. z o.o. S.K.A

MCX Telecom Sp. z o.o. realizuje złożone projekty teleinformatyczne. Autorskie rozwiązania i współpraca zmiędzynarodowymi partnerami zapewnia klientom firmy dostęp do najnowszych technologii. Oferta firmy obejmuje Unified Communications, System Zintegrowanej Łączności Dyspozytorskiej,systemy wideokonferencji, usługi serwisowe oraz SaaS.

INFORMACJA O FIRMIE

 

Powołana w 2008 r. firma MCX Telecom kontynuuje ponad 20-letnią tradycję MCX i MCX Systems, zapewniając dostęp do najnowszych technologii teleinformatycznych oraz pełne wsparcie techniczne w obszarze zaawansowanych rozwiązań, zarówno na etapie projektowania systemu teleinformatycznego jaki i dostawy sprzętu, jego wdrożenia oraz obsługi serwisowej.

 

Rozwiązania MCX Telecom dedykowane są dla wielu sektorów. Oferta firmy MCX Telecom obejmuje:

• rozwiązania z zakresu Unified Communications

• System Zintegrowanej Łączności Dyspozytorskiej,

• systemy wideokonferencji,

• usługi serwisowe,

• usługi Software as a Service.

 

Wieloletnie doświadczenie pracowników MCX Telecom pozwala na kompleksową obsługę najbardziej zaawansowanych projektów. Współpraca z nami pozwoliła wielu firmom usprawnić działalność biznesową, a co za tym idzie zwiększyć efektywności pracy oraz obniżyć koszty operacyjne.

 

Poza działaniami biznesowymi MCX Telecom wspiera lokalne inicjatywy społeczne, jak również działania na rzecz ochrony środowiska. Idea Green IT oraz ochrona środowiska i zasobów naturalnych jest niezmiernie ważnym aspektem, na który MCX Telecom zwraca szczególną uwagę. Objawia się to nie tylko w codziennej działalności, ale także wspieraniu inicjatyw zewnętrznych. Firma jest sponsorem międzynarodowego kongresu energii odnawialnej „Green Power”.

Ponadto MCX Telecom jako propagator i dostawca rozwiązań do zdalnej komunikacji przyczynia się do redukcji emisji CO2.MCX Telecom współpracuje z wiodącymi producentami sprzętu, których strategie związane są z ideą Green IT. Oferowane naszym klientom rozwiązania budujemy w oparciu o najnowocześniejsze, zielone technologie.

Od kilku lat firma współpracuje ze Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej przy projekcie edukacyjno-biznesowym „Doradztwo biznesowe dla firm” ułatwiając studentom konfrontację teorii z praktyka biznesową.

Mając na uwadze zaangażowanie młodych ludzi w promocję Polski i jej poszczególnych regionów, firma MCX Telecom wsparła kolejną ciekawą inicjatywę – „Rowerowe Poselstwo”.

REPREZENTANT FIRMY W ZWIĄZKU

Robert Juszczyk – Prezes MCX Telecom

Inżynier Sieci Komputerowych. Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Uzyskał certyfikat programu MBA Szkoły Głównej Handlowej. Od 1999 roku pracuje w Grupie MCX. W marcu 2005 roku objął stanowisko Dyrektora Pionu Systemów Teleinformatycznych w firmie MCX Systems. Brał udział w realizacji największych przedsięwzięć projektując i wdrażając teleinformatyczne sieci korporacyjne oraz profesjonalne rozwiązania wideokonferencyjne. W 2008 roku pełnił funkcję wiceprezesa MCX Systems, a od roku 2009 jest Prezesem spółki MCX Telecom

Informacje o związku

Członkowie

Ustawodawstwo

projekt i realizacja: strony internetowe kielce NET-atak.pl