Adres e-mail

Hasło

zapomniałeś hasło?

Pakiet korzyści

Najważniejsze postulaty PKPP Lewiatan to:


•    Niższe i prostsze podatki
•    Niższe koszty pracy
•    Liberalizacja prawa pracy
•    Ograniczenie biurokracji
•    Lepsze prawo gospodarcze
•    Przyjazny klimat dla przedsiębiorczości
•    Tańsze i sprawniejsze państwo
•    Rozwój dialogu społecznego


Korzyści z członkostwa w PKPP Lewiatan:


•    Zabiegamy o lepsze prawo branżowe i ogólnogospodarcze (projekty horyzontalne) w Sejmie i rządzie. Eksperci PKPP i przedstawiciele związków uczestniczą w pracach legislacyjnych komisji sejmowych i senackich.
•    Inicjujemy, istotne z punktu widzenia gospodarki i prywatnych pracodawców, nowelizacje obowiązujących aktów prawnych z dziedziny podatków, prawa pracy, prawa handlowego (Kodeks Spółek Handlowych, nowelizacja ustawy o VAT).
•    Opiniujemy akty prawne dostosowujące prawo polskie do prawa wspólnotowego i zabiegamy o przyjęcie korzystnych dla biznesu w Polsce rozwiązań (np. okresy przejściowe na dostosowanie produkcji do wymogów UE)
•    Negocjujemy ze związkami zawodowymi w ramach Komisji Trójstronnej korzystne dla biznesu rozwiązania w prawie branżowym, prawie pracy i gospodarczym.
•    Występujemy do Trybunału Konstytucyjnego, z inicjatywy własnej lub członków, skarżąc niekonstytucyjne przepisy.
•    Posiadamy własną ekspertyzę makroekonomiczną, która pomaga naszym przedsiębiorcom w prognozowaniu zmian na rynku (Indeks Biznesu PKPP Lewiatan).
•    Monitorujemy bariery dla przedsiębiorczości, które następnie wspólnie z rządem przekładane są na konkretne propozycje korzystnych zmian w prawie gospodarczym (Ustawa o swobodzie gospodarczej).
•    Posiadamy przedstawicielstwo w Brukseli. Jako członek BUSINESSEUROPE wspólnie z innymi konfederacjami europejskimi wpływamy na prawo proponowane przez Komisję Europejską, tak aby było one korzystne dla biznesu.
•    Organizujemy spotkania przedstawicieli związków z kluczowymi przedstawicielami sceny politycznej i administracji państwowej (Premier, Wicepremier, Ministrowie) w celu przedstawienia problemów i ich rozwiązań wypracowanych przez biuro i członków PKPP Lewiatan.
•    Wspólnie z przedstawicielami związków działamy na rzecz poprawy prawa branżowego. Wspieramy projekty i działania związków kampaniami medialnymi, konferencjami prasowymi organizowanymi przez biuro PKPP Lewiatan.
•    Zgłaszamy przedstawicieli PKPP Lewiatan do rad nadzorczych i komitetów nadzorujących instytucje państwowe i rządowe.

Lista plików do pobrania

pdf

3.36 MiB

Nasze priorytety

Celem Związku jest promowanie transformacyjnej roli ICT w rozwoju gospodarki i społeczeństwa, roli daleko wykraczającej poza tradycyjną formułę wspierania podstawowej działaln.

więcej

Jak zostać członkiem?

Aby zostać członkiem ZPTC Lewiatan należy skontaktować się z biurem związku.

więcej

Informacje o związku

projekt i realizacja: strony internetowe kielce NET-atak.pl