Adres e-mail

Hasło

zapomniałeś hasło?

Priorytety

Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan (ZPTC Lewiatan) jest organizacją zrzeszającą grupę najaktywniejszych firm IT w Polsce. Związek skupia przedsiębiorstwa należące do polskiej czołówki w branży IT, zarówno o pochodzeniu zagranicznym, np.: GOOGLE, IBM, INTEL, MICROSOFT, FACEBOOK, jak i o polskich korzeniach: ASSECO, NETIA, SYGNITY. Członkami są również firmy z sektora MSP zajmujące się tworzeniem oprogramowania oraz wdrażaniem usług. 

ZPTC jest członkiem Konfederacji Lewiatan.


ZPTC wspomaga swoich członków w kontaktach z Administracją Państwową i Terytorialną oraz umożliwia wpływanie na kształt aktów legislacyjnych poprzez aktywne włączanie się w proces ich tworzenia. Celem Związku jest promowanie transformacyjnej roli ICT w rozwoju gospodarki i społeczeństwa, roli daleko wykraczającej poza tradycyjną formułę wspierania podstawowej działalności przedsiębiorstw.

 

 

Działania Związku skupiają się na promowaniu najlepszych innowacyjnych praktyk wykorzystania technologii IT, zmierzających do rozwiązywania podstawowych problemów społecznych, redukcji wykluczenia cyfrowego i wzrostu efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw i gospodarki.

 

 

Działania Związku w kadencji 2013-2015 skupia się na 3 obszarach:

    - Działania dotyczące spraw istotnych dla branży, z perspektywy promowania konkretnych zastosowań IT, - E-administracja, E-zdrowie,  Edukacja
    - Działania związane ze strategicznym rozwojem rynku IT oraz branży – Broadband,telepraca, efektywność energetyczna, Cloud
    - Działania bieżące odpowiadające na inicjatywy legislacyjne rządu oraz Unii Europejskiej – ochrona danych osobowych, prawo zamówień publicznych;

1) E- administracja:

    - Korelacja z programem „Polska Cyfrowa”
    - Realizacja zadań wynikających z raportu Polak 2.0, a w szczególności:
    - Integracja rejestrów państwowych
    - zwiększenie dostępności  usług administracyjnych dostarczanych drogą   elektroniczną
    - informatyzacja JST  z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze
    - bity zamiast papieru – wykorzystanie e-podpisu

 

2) Efektywność energetyczna:

    - Włączenie tematu efektywności energetycznej w dyskusję na temat rozwoju rynku energii.
    - Skupienie się na stronie popytu na energię.
    - Promowanie roli ICT w transformacji gospodarki i jej sektorów, w stronę niższej konsumpcji energii (np. promowanie dokumentu elektronicznego zamiast papierowego,jako droga do obniżenia zużycia energii)
    - Promocja zaawansowanego wykorzystania sieci SMART GRID
    - Współpraca z KIGEiT, Lewiatan i potencjalnie z OECD

3) Telepraca – ewolucja modelu pracy:

    - Budowa świadomości powszechnego wykorzystywania technologii mobilnych i rynku na produkty i usługi mobilne
    - Szerokie informowanie sektora MŚP o korzyściach z telepracy nowe
    - Wydanie uzupełnionego „Elementarza Telepracy”

 

4) Ochrona danych osobowych i pokrewne regulacje

    - Poszerzenie dyskusji o ochronie danych osobowych o kwestie dotyczące edukacji w zakresie bezpieczeństwa w sieci oraz świadomej ochrony własnej tożsamości cyfrowej.
    - Aktywny udział w dyskusji na temat ustawy o ochronie danych osobowych i roli firm w tym zakresie.

 

5) Edukacja

    - Współpraca z rządem w zakresie promocji wykorzystywania technologii ICT w rozwoju zasobów ludzkich
    - Współpraca z rządem na rzecz realizacji programu Cyfrowa Szkoła
    - Redukowanie wykluczenia cyfrowego i zwiększanie umiejętności cyfrowych głównych grup społecznych z wykorzystaniem środków unijnych
    - Promowanie wykorzystania ICT w rozwoju zasobów ludzkich

 

6) E-gospodarka – kontynuacja obecnego obszaru z kadencji  2011-2013

    - Promocja roli Internetu i nowoczesnych technologii w rozwoju przedsiębiorczości
    - Wspieranie działania branży na rzecz aktywizacji polskich przedsiębiorców w internecie, poprzez działania edukacyjne, promocyjne
    - Identyfikowanie barier rozwoju przedsiębiorczości internetowej.

 

7) Broadband

    - Promocja roli szerokopasmowego Internetu w transformacji gospodarki
    - Rola budowy światłowodowej infrastruktury pozwalającej na oferowanie wysokiej jakości usług informatycznych - Wydanie Poradnika  PPP

 

8) E-zdrowie - konsekwentna realizacja strategii zapisanej w dokumencie: Kierunki informatyzacji „e-Zdrowie Polska” na lata 2011-2015 tj.

    - Realizacja programów informacyjnych przez podmioty ochrony zdrowia przy wykorzystaniu technik informatycznych.
    - Wprowadzenie Systemu Informacji Medycznej.
    - Integracja centralnych baz danych i rejestrów w ochronie zdrowia.
    - Zwiększenie dostępu do informacji w ochronie zdrowia.
    - Upowszechnienie telemedycyny.
    - Wzmocnienie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.
    - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych.

 

9) Cloud

    - Budowa zaufania do technologii chmurowych
    - Promocja korzyści związanych z wykorzystaniem chmury informatycznej
    -Usuwanie barier legislacyjnych ograniczających jej stosowanie w gospodarce i administracji

 

10) Prawo Zamówień Publicznych

    - Promowanie rozwiązań prawnych służących jakości projektów informatycznych w strefie publicznej
    - Zachęcanie do ograniczenia przetargów, gdzie cena jest jedynym kryterium wyboru wykonawcy
    - Wskazywanie na przykłady dalece nierównoprawnych pozycji zamawiającego i wykonawcy prowadzących do porażek projektów informatycznych
    - Śledzenie prac Podkomisji nadzwyczajnej Sejmu do rozpatrzenia projektów zmian ustawy PZP;  współopiniowanie projektów we współpracy z Konfederacją Lewiatan

 

11) Legislacja  - bieżące monitorowanie inicjatyw legislacyjnych rządu oraz Unii Europejskiej

 

12) Cyberbezpieczeństwo – mówimy tutaj o trzech wymiarach:

    - O współpracy z rządem a w szczególności z MAIC-em w zakresie polityki cyberbezpieczeństwa RP i dostarczania ministerstwu wiedzy eksperckiej w tym temacie a równocześnie dialogu z Ministerstwem na temat przyszłych uregulowań unijnych w tym temacie – projekt dyrektywy o cybersecurity
    - O edukacji decydentów i dostarczaniu im wiedzy na temat zwalczania zorganizowanej przestępczości w internecie w postaci botnetów lub innych działań np. kierowanych przeciwko nieletnim i dzieciom
    - O dostarczaniu decydentom wiedzy i narzędzi służących do zabezpieczania infrastruktury krytycznej administracji publicznej – przekazywanie informacji o kodach źródłowych, szkolenia w zakresie stosowania najnowszych rozwiązań informatycznych i zastępowania przestarzałych co do których wygasa niedługo całkowicie wsparcie technologiczne producentów.

 

Realizacja poszczególnych celów jest kierowana przez wybranych Członków Zarządu:

Tomasz Klekowski  - 3 i 5

Agata Wacławik-Wejman  - 6  i  7

Krzysztof Bulaszewski – 2  i 10

Piotr Marczuk – 4 , 9, 12

temat  - 1, 8, 11 otwarty do bieżących decyzji

Nasze priorytety

Celem Związku jest promowanie transformacyjnej roli ICT w rozwoju gospodarki i społeczeństwa, roli daleko wykraczającej poza tradycyjną formułę wspierania podstawowej działaln.

więcej

Jak zostać członkiem?

Aby zostać członkiem ZPTC Lewiatan należy skontaktować się z biurem związku.

więcej

Informacje o związku

projekt i realizacja: strony internetowe kielce NET-atak.pl